BẢN ĐỒ
HỌC VIỆN SỐ QUỐC TẾ
INTERNATIONAL DIGITAL LEARNING CENTER
Địa chỉ: Phòng I.101 - Khu Công Nghệ Phần Mềm ĐHQG-TPHCM, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3724 4412
Email:idlconsultant@vnu-itp.edu.vn  - Website: http://idl.biz.vn/